Htaccess File

2LVL/MyFirstLessonWithYii/master/.htaccess

REQUEST_FILENAME
<IfModule mod_rewrite.c>
  # jeśli katalog lub plik istnieją, użyj ich 
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  # w przecwinym przypadku przekaż do index.php
  RewriteRule . index.php
</IfModule>
Exit mobile version