Blizqery/Boilerplate/master/.htaccess - Htaccess File

Blizqery/Boilerplate/master/.htaccess

# Nastavení použití www a přesměrování do adresáře
RewriteEngine On
#RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?example.com$
RewriteRule ^$ www/ [L]
#RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?example.com$
RewriteRule (.*) www/$1 [L]

On Github License

Files

Download PDF of Htaccess file
HTTP_HOST

Comments

Apache