EvaVanRumst/web-backend/master/public/cursus/voorbeelden/voorbeeld-mvc-058/public/.htaccess - Htaccess File

EvaVanRumst/web-backend/master/public/cursus/voorbeelden/voorbeeld-mvc-058/public/.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>

  RewriteEngine On
  
  # het path mag geen directory (!-d) of filename (-d) zijn
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  
  
  # Het deel na de root worden meegegeven als get-variabele aan index.php
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [PT,L]

</IfModule>

On Github License

Files

Download PDF of Htaccess file
REQUEST_FILENAME

Comments

Apache