EvaVanRumst/web-backend/master/public/cursus/voorbeelden/voorbeeld-mvc-step-by-step-02/public/.htaccess - Htaccess File

EvaVanRumst/web-backend/master/public/cursus/voorbeelden/voorbeeld-mvc-step-by-step-02/public/.htaccess

RewriteEngine On

# het path mag geen directory (!-d) of filename (-f) zijn
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# Het deel na de root worden meegegeven als get-variabele aan index.php
RewriteRule ^(.*)$ index.php?hook=$1 [L]

#PT = passthrough, zal redirecten ook al is het geen file
#L = last, zal stoppen wanneer aan deze regel voldaan wordt

On Github License

Files

Download PDF of Htaccess file
REQUEST_FILENAME

Comments

Apache