razzzo/yiitest/develop/backend/web/.htaccess - Htaccess File

razzzo/yiitest/develop/backend/web/.htaccess

DirectoryIndex index.php

RewriteEngine on

# Reguła przekierowujca z adresu bez www np domena.pl na adres z www.domena.pl
# Jest to przekierowanie bezpieczne dla pozycjonowania
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

# jeżeli katalog lub plik istnieje użyj ich bezpośrednio
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# w przeciwnym razie przekieruj na index.php
RewriteRule . index.php

On Github License

Files

Download PDF of Htaccess file
HTTP_HOST, REQUEST_FILENAME

Comments

Apache