roaldnefs/parkingcity/master/parkingcity.nl/.htaccess - Htaccess File

roaldnefs/parkingcity/master/parkingcity.nl/.htaccess

RewriteEngine On

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# Begin van klantenpaneel rewrite rules. #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 RewriteRule ^abonnement/opzeggen index.php?dir=subscription&page=cancel
 RewriteRule ^abonnement/annuleren index.php?dir=subscription&page=cancel_cancel
 RewriteRule ^abonnement index.php?dir=subscription&page=subscription
 
 RewriteRule ^passen/blokkeer index.php?dir=subscription&page=cards&blokkeer
 RewriteRule ^passen/(.*) index.php?dir=subscription&page=card_view&id=$1
 RewriteRule ^passen index.php?dir=subscription&page=cards
 
 
 RewriteRule ^factuur/(.*)/download content/invoice/download.php?id=$1
 RewriteRule ^factuur/betaald index.php?dir=invoice&page=paid
 RewriteRule ^factuur/onbetaald index.php?dir=invoice&page=unpaid

 
 RewriteRule ^ticket/nieuw index.php?dir=contact&page=ticket_nieuw
 RewriteRule ^ticket/sluiten/(.*) index.php?dir=contact&page=ticket_list&sluiten=$1
 RewriteRule ^ticket/(.*) index.php?dir=contact&page=ticket_show&id=$1
 RewriteRule ^ticket index.php?dir=contact&page=ticket_list
 
 RewriteRule ^verzoek/nieuw index.php?dir=contact&page=ticket_nieuw&request
 RewriteRule ^verzoek/sluiten/(.*) index.php?dir=contact&page=ticket_list&sluiten=$1&request
 RewriteRule ^verzoek/(.*) index.php?dir=contact&page=ticket_show&id=$1&request
 RewriteRule ^verzoek index.php?dir=contact&page=ticket_list&request
 
 RewriteRule ^live_chat index.php?dir=contact&page=live_chat
 RewriteRule ^auth_live_chat content/contact/live_chat_auth.php
 
 
 RewriteRule ^wizzard/two_way/set/(.*)/(.*) content/wizzard/two_way/setTwoWay.php?action=$1&key=$2
 RewriteRule ^wizzard/two_way/set/(.*) content/wizzard/two_way/setTwoWay.php?action=$1
 RewriteRule ^wizzard/two_way/del/(.*)/(.*) content/wizzard/two_way/delTwoWay.php?action=$1&key=$2
 RewriteRule ^wizzard/two_way/del/(.*) content/wizzard/two_way/delTwoWay.php?action=$1
 
 
 RewriteRule ^mijn_account/beveiliging/wachtwoord index.php?dir=account&page=wachtwoord
 RewriteRule ^mijn_account/beveiliging/two_way index.php?dir=account&page=two_way
 RewriteRule ^mijn_account/beveiliging/login_logs index.php?dir=account&page=login_logs

 RewriteRule ^mijn_account/gegevens index.php?dir=account&page=information

 RewriteRule ^mijn_account index.php?dir=account&page=mijn_account

 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# Begin van beheerpaneel rewrite rules.  #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 # Subscription
 RewriteRule ^operator_abonnee_overzicht index.php?current=operator_abonnee_overzicht&dir=subscription&page=list
 RewriteRule ^operator_abonnee/(.*)/verwijder_recht/(.*) index.php?current=operator_abonnee_overzicht&dir=subscription&page=view&id=$1&remove_permission=$2
 RewriteRule ^operator_abonnee/(.*) index.php?current=operator_abonnee_overzicht&dir=subscription&page=view&id=$1

 
 # RFID cards
 RewriteRule ^operator_pas_bekijk/(.*) index.php?current=operator_pas_zoeken&dir=card&page=view&id=$1
 RewriteRule ^operator_pas_zoeken index.php?current=operator_pas_zoeken&dir=card&page=search
 RewriteRule ^operator_pas_overzicht index.php?current=operator_pas_overzicht&dir=card&page=list
 RewriteRule ^operator_pas_toevoegen index.php?current=operator_pas_toevoegen&dir=card&page=new
 
 
 # Charts
 RewriteRule ^operator_overzicht_parkeer index.php?current=operator_overzicht_parkeer&dir=chart&page=parking
 RewriteRule ^operator_overzicht_gast index.php?current=operator_overzicht_gast&dir=chart&page=guest_pass
 RewriteRule ^operator_overzicht_facturen index.php?current=operator_overzicht_facturen&dir=chart&page=invoices
 
 
 
 # Settings & Queue
 RewriteRule ^operator_instellingen index.php?current=operator_instellingen&dir=general&page=settings
 
 RewriteRule ^operator_queue_maand index.php?current=operator_queue_maand&dir=queue&page=month
 
 
 # Pricing
 RewriteRule ^operator_abonnement_prijs index.php?current=operator_abonnement_prijs&dir=pricing&page=subscription
 
 RewriteRule ^operator_tijdsgebonden_prijzen/verwijder/(.*) index.php?current=operator_tijdsgebonden_prijzen&dir=pricing&page=time&delete=$1
 RewriteRule ^operator_tijdsgebonden_prijzen index.php?current=operator_tijdsgebonden_prijzen&dir=pricing&page=time
 
 RewriteRule ^operator_prijs_categorie/verwijder/(.*) index.php?current=operator_prijs_categorie&dir=pricing&page=category&delete=$1
 RewriteRule ^operator_prijs_categorie/aanpassen/(.*) index.php?current=operator_prijs_categorie&dir=pricing&page=category&edit=$1
 RewriteRule ^operator_prijs_categorie index.php?current=operator_prijs_categorie&dir=pricing&page=category
 
 
 # Permissies
 RewriteRule ^operator_rechten index.php?current=operator_rechten&dir=permission&page=permissions
 
 RewriteRule ^operator_groepen index.php?current=operator_groepen&dir=permission&page=groups
 RewriteRule ^operator_groep/(.*) index.php?current=operator_groepen&dir=permission&page=group&id=$1

 
 # Support
 RewriteRule ^operator_ticket/(.*) index.php?current=operator_tickets&dir=support&page=ticket_show&id=$1
 RewriteRule ^operator_tickets index.php?current=operator_tickets&dir=support&page=ticket_list
 
 RewriteRule ^operator_verzoek/(.*)/escaleer index.php?current=operator_verzoeken&dir=support&page=request_show&id=$1&escaleer
 RewriteRule ^operator_verzoek/(.*) index.php?current=operator_verzoeken&dir=support&page=request_show&id=$1
 RewriteRule ^operator_verzoeken index.php?current=operator_verzoeken&dir=support&page=request_list

 RewriteRule ^operator_live_chat_auth operator_content/support/live_chat_auth.php
 RewriteRule ^operator_live_chat index.php?current=operator_live_chat&dir=support&page=live_chat

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# Begin van algemeene rewrite rules. #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 RewriteRule ^registreren index.php?registreren

 RewriteRule ^vergeten index.php?vergeten

 RewriteRule ^logout index.php?logout

#Onderstaande onderdelen die gecomment zijn met een '# - - ' moeten de comments van worden verwijderd in de live-omgeving.

# Schakelt directives in.
# - - ExpiresActive on

# Stelt de plaatjes in als 14 dagen refresh tijd.
# - - ExpiresByType image/png "access plus 14 days"
# - - ExpiresByType image/gif "access plus 14 days"
# - - ExpiresByType image/jpeg "access plus 14 days"

# Stelt opmaak bestanden in als 1 dag refresh tijd.
# - - ExpiresByType text/css "access plus 1 days"

# Zorg ervoor dat .ico bestanden ook worden gecached.
# - - AddType image/vnd.microsoft.icon .ico

# De .ico bestanden zijn toegevoegd, zet ze op 3 maanden cache tijd.
# - - ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "access plus 3 months"

On Github License

Files

Download PDF of Htaccess file

Comments

Apache