vdmeijer/vdmeijer_ferry_dreck/master/.htaccess - Htaccess File

vdmeijer/vdmeijer_ferry_dreck/master/.htaccess

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

# disable directory browsing
Options All -Indexes

# [NC] zorgt dat hoofdletter genegeerd zullen worden
#  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.linkinpark.com [NC]
# [L] zorgt dat deze regel direct uitgevoerd gaat worden
# [R=301] zorgt er voor dat er geen rewrite maar een redirect van het 301 type word uitgevoerd (permanent)
#  RewriteRule ^(.*)$ http://www.linkinpark.com/$1 [L,R=301]

# 403 is een geen toegang pagina, hier kom je op als je geen toegang hebt tot de pagina die je wilt bezoeken
ErrorDocument 403 /errors/403.html
# 404 is een niet gevonden pagina, hier kom je op als een bestandn iet is gevonden (b.v. index.php)
ErrorDocument 404 /errors/404.html

ErrorDocument 500 /errors/500.html

On Github License

Files

Download PDF of Htaccess file
HTTP_HOST

Comments

Apache