Lukenzi/CodeIgniter-Htaccess/master/.htaccess - Htaccess File

Lukenzi/CodeIgniter-Htaccess/master/.htaccess

########################################################################
#     Htaccess soubor pro PHP framework CodeIgniter        #
########################################################################

# Ochrana souborů před přímým načtením v prohlížeči
# ======================================================================
<FilesMatch ".(htaccess|htpasswd|aahtpasswd|ini|log|sh|bak|back|sql|md|fla|swf|cache)$">
 Order Allow,Deny
 Deny from all
</FilesMatch>

# Zakázání procházení složek
# ======================================================================
Options -Indexes

# Nastavení výchozího souboru
# ======================================================================
DirectoryIndex index.php /index.php index.html index.htm

# Kontrola modu rewrite
# ======================================================================
<IfModule !mod_rewrite.c>
  ErrorDocument 404 /index.php
</IfModule>

# Rewrite pravidla
# ======================================================================
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /

 RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|TRACK|OPTIONS|HEAD)$ [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ - [F]

 RewriteCond %{THE_REQUEST} !^[A-Z]{3,9} .+ HTTP/(0.9|1.0|1.1) [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ - [F,NS,L]

 RewriteCond %{HTTP:Content-Disposition} .php [NC]
 RewriteCond %{HTTP:Content-Type} image/.+ [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ - [F,NS,L]

  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(craftbot|download|extract|stripper|sucker|ninja|clshttp|webspider|leacher|collector|grabber|webpictures).*$ [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]

  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^system.*
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^cache.*
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^logs.*
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^helpers.*
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^libraries.*
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^models.*
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^controllers.*
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^views.*
  RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond $1 !^(index.php)
 RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L]
</IfModule>

# Cache
# ======================================================================
<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive On
 ExpiresDefault A600
 ExpiresByType text/javascript A2592000
 ExpiresByType application/javascript A2592000
 ExpiresByType text/css A604800
 ExpiresByType image/gif A2592000
 ExpiresByType image/png A2592000
 ExpiresByType image/jpeg A2592000
 ExpiresByType image/x-icon A2592000
 ExpiresByType text/html A1
</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
 <FilesMatch ".(js|css)$">
  SetOutputFilter DEFLATE
 </FilesMatch>
</IfModule>

<ifModule mod_headers.c>
 Header unset ETag
</ifModule>

On Github License

Files

Download PDF of Htaccess file
DEFLATE, HTTP_USER_AGENT, REQUEST_FILENAME, REQUEST_METHOD, REQUEST_URI, THE_REQUEST

Comments

Apache